De Rotterdamse Ploeg


De rotterdamse Ploeg is een netwerk van zelfstandig werkende adviseurs voor non-profit organisaties.

Elk van de ploeggenoten werkt voor goede doelen en sociale, maatschappelijke of culturele organisaties.
Wij bieden advies op maat aan organisaties en zijn voor fondsen en andere partijen een gids in Rotterdam. 

Organisatie-advies

Wij helpen non-profit organisaties met het maken van keuzes voor projecten en het bepalen van hun ontwikkelroute.


Ervaring
De Ploegleden hebben ervaring in allerlei delen van de non-profit sector. Ploegers begrijpen hoe stichtingen geleid worden.
Zo zijn we betrokken bij bijvoorbeeld armoedeprojecten,


arbeidsmarktprojecten, culturele projecten, ouderen- of jongerenprojecten en bij projecten rond empowerment. 


Advies op maat

Om u advies op maat te bieden hebben wij diverse producten, zoals Ploegsessies, een organisatiescan of coaching.

Advies op maat

De Rotterdamse ploeg kan ook projecten tegen het licht houden. Op de haalbaarheid van het project in de uitvoering, of het project zal aanspreken of (nog teveel) een dertien in een dozijn gevoel oproept. 
De inzet van uw team in een nieuw project is alleen van waarde wanneer het werkelijk ondersteunend is aan wat jullie organisatie voor de doelgroep wil betekenen.

De Rotterdamse ploeg kan ook projecten tegen het licht houden. Op de haalbaarheid van het project in de uitvoering, of het project zal aanspreken of (nog teveel) een dertien in een dozijn gevoel oproept.
De inzet van uw team in een nieuw project is alleen van waarde wanneer het werkelijk ondersteunend is aan wat jullie organisatie voor de doelgroep wil betekenen. 

Coaching op maat behoort ook tot de mogelijkheden. Onze experts hebben jarenlange ervaring met alle facetten van de non-profit.
Wij gaan na wat jullie nodig hebben om je werk tot een succes te maken en hoeveel zaken nu precies geregeld zijn. Elk onderdeel van de organisatie moet ontwikkeld worden tot een betrouwbaar niveau, voor iedereen die met uw organisatie te maken heeft.

Altijd is een Ploeglid de coach en contactpersoon voor de stichting, maar er kunnen ook andere ploegers worden ingevlogen, afhankelijk van de kennis die verschillende ploegers bezitten. 

Bel 06-2649 7138 of mail (info@derotterdamseploeg.nl) voor meer informatie of voor een gratis kennismakingsgesprek.

De Rotterdamse ploeg fungeert ook als penvoerder voor beginnende makers die een project binnen het culturele of maatschappelijk domein willen uitvoeren. Subsidiegevers en fondsen stellen vaak als eis dat de aanvrager een stichting of een vereniging moet zijn. Voor beginnende makers is dat een drempel.  

Een stichting opzetten, alleen om het mogelijk te maken de financiering van een eerste project voor elkaar te krijgen, is meestal een te grote stap.

Hier kan de Rotterdamse ploeg een uitkomst zijn. Wij fungeren als penvoerder voor de subsidieaanvragen naar fondsen en/of gemeenten. We begeleiden in het schrijven van het projectplan, wijzen de weg in fondsenland en hoe de aanvragen uit te zetten. De verantwoording naar de fondsen toe wordt samen opgesteld na beƫindiging van het project.

Er wordt dus veel van de zelfwerkzaamheid van de maker gevraagd. De Rotterdamse ploeg begeleidt maar voert niet uit. Op deze manier wordt de maker bekend gemaakt met alle stappen die je tegenkomt in een subsidieaanvraag en leert tegelijkertijd hoe een stichting functioneert. Na dit traject kan de beginnende maker beter beslissen of het al tijd is om een eigen stichting op te zetten of dat er nog vaker van de diensten van de Rotterdamse ploeg gebruik gemaakt gaat worden.

Ben je geĆÆnteresseerd? Meer informatie? Neem contact op met Marijke van Velzen van de Rotterdamse Ploeg.  


Gids in Rotterdam

Voor fondsen en andere partijen zijn wij een gids in Rotterdam. Wij zijn bekend met de vele initiatieven en projecten in de stad.


We kennen de Rotterdamse praktijk.


De Rotterdamse Ploeg zoekt voor u naar bijpassende initiatieven en projecten. 

De meerwaarde van de Rotterdamse Ploeg is dat we met elkaar intervisie hebben op projecten, contacten uitwisselen en met meerdere adviseurs een organisatie ter zijde kunnen staan. De Rotterdamse Ploeg brengt dus gezichtspunten, gecombineerde expertise en creativiteit in, met een scherp beeld van de Rotterdamse praktijk. 

Wij helpen u door initiatieven die passen bij uw beleid in beeld te brengen, of door een bestaand initiatief te versterken.


Bel 06-50974462

of mail - info@derotterdamseploeg.nl

voor meer informatie of voor een gratis kennismakingsgesprek.