Onze ploegers

André Hendrikse

Betrokken bij: “Momenteel werk ik bij Stichting Mano als kwartiermaker, projectontwikkelaar en netwerker; eigenlijk manus van alles, dus. Thema’s waar ik me met name mee bezig houd zijn participatie van nieuwkomers en armoedebestrijding. Rond deze thema’s bouw ik ook mee aan het netwerk van partners van Mano. Eerder heb ik ook voor diverse (landelijke) fondsen gewerkt.”

Specialisme: “Ik ben goed thuis in de thema’s arbeidsmarkt, armoedebestrijding, inclusief ondernemen en participatie van vluchtelingen. Ik heb plezier in netwerken en het aan elkaar knopen van verschillende mensen en belangen. Ik ben op mijn best als de lijntjes van een opdracht niet helemaal zijn uitgetekend en er dus ruimte is voor een creatieve invulling.”

Favoriete plek in de stad: “Het Centraal Station. Een imposante plek om de stad binnen te komen. Elke keer weer.”

Annet Schipper

Betrokken bij: “De stad. Ik zie de stad als een theatervoorstelling, met alle bewoners maken we een 'mooie voorstelling'. Wij maken samen de stad en daar willen we iets moois, iets goeds, van maken. Dat is voor mij de essentie van dit werk.”

Specialisme: “Getting things done. Ik ben een doener en een duwer. Een lobbyist, een netwerker en een relatiebeheerder. Dat zijn mijn favoriete rollen.”

Favoriete plek: “Leeszaal west. Midden in de stad en de hele wereld komt over de vloer.”

Marijke van Velzen

Betrokken bij: “Mijn coachpraktijk Marvelz waar ik via de methode van het Talentenspel iedereen die dat wil laat (her)ontdekken hoe zij het beste grip krijgen op hun eigen persoonlijkheid en met die kennis de beste keuzes in het leven kunnen maken.
Ik gebruik dit instrument ook voor loopbaancoaching waarbij ik mijn ruime ervaring in het praktiseren en doceren op het gebied ondernemerschap ook inzet. Wandelcoaching is ook een onderdeel van mijn praktijk. Onder de noemer; “Een goed lopend gesprek” worden alle vragen bewandeld.
Ook ben ik werkzaam als coach voor Your Change Company, intermediair voor verandertrajecten bij individuen en organisaties.
Daarnaast ben ik voorzitter van bestuur bij Stichting MiMa, organisator van RIDCC, Rotterdam International Duet Choreography Competition, waardoor ik nog steeds verbonden ben met de danssector waar mijn carrière ooit begonnen is. ”

Specialisme: “Fondsenwerving, ondernemerschap, netwerk culturele sector. Ik vind het heerlijk om beginnende ondernemers in de podiumkunsten te begeleiden naar een stevig ondernemerschap. Ik help je vanuit jouw intuïtieve aanpak naar een concreet stappenplan voor je project of onderneming.
De Rotterdamse Ploeg kan ook penvoerder zijn voor het eerste project dat je wilt uitvoeren en helpt je met de fondsenwerving daarvoor.”

Favoriete plek in de stad: “Alle plekken die direct aan de nieuwe Maas liggen. Ik hou van de bedrijvigheid die daar zichtbaar is. Rotterdam toont daar zijn handelsgeest.”

Rickert Pos

Betrokken bij: "Ik werk als adviseur en fondsenwerver voor professionele kleinere goede doelen die zelf ook steun in de samenleving vinden. Veelal organisaties die de nadelige effecten van bijv. armoede op de kansen van de jeugd tegen gaan."

Specialisme: “Ik werk graag voor organisaties die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Projecten die mensen stimuleren en bijstaan om hun persoonlijke grenzen te verleggen. In de bijna 20 jaar dat ik werk voor maatschappelijke organisaties heb ik veel meegemaakt, waardoor ik situaties en mogelijkheid en bij opdrachtgevers snel en goed herken.”

Favoriete plek in de stad: “Als ik even wat tijd over heb kom ik altijd met plezier bij het Nederland fotomuseum. Door je bloot te stellen aan hoe Fotografen kijken, kom je eigenlijk vaak zelf ook weer met frisse blik naar buiten en terug in de stad. Ik hou van dit effect.”

Tineke van der Burg

Betrokken bij: “Ik ben betrokken bij de Voedseltuin Rotterdam en het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt. Tevens ben ik bestuurslid bij dak-en thuislozenorganisatie Pluspunt Rotterdam. Verder adviseer ik het AMVJ-fonds en het Van Beek Donner-fonds.”

Specialisme: “Ik werk graag mee om van idee naar realisatie te komen. Ik heb een groot netwerk in Rotterdam op sociaal en fondsengebied. Als mijn hart sneller gaat kloppen van een goed idee, heb je aan mij een enorme steun!”

Favoriete plek in de stad: “Het M4H gebied. Daar heeft de stad nog een rauwe rand en er is creativiteit in overvloed.”

Hanife Bal

Betrokken bij: “Ik adviseer veel MKB-bedrijven, variërend van starters tot organisaties met honderden medewerkers. Ik ondersteun bij strategievorming, veranderingsprocessen en reorganisaties. Doordat ik enkele thuiszorg-organisaties heb ondersteund in allerlei transitiefases, is de zorg voor mij inmiddels bekend terrein.”

Specialisme: "Mijn kracht ligt in het organiseren en structureren. Door mijn achtergrond als informatiekundige is de rol van intermediair mij op het lijf geschreven. Zowel in het bedrijfsleven als in de non-profit is het belangrijk om talenten optimaal te benutten. Juist in de non-profit heb ik ervaren dat er nog veel te doen is om het efficiënter aan te pakken. Uiteindelijk gaat het er om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te benutten. Hier wil ik graag mijn expertise en ervaring voor inzetten.”

Favoriete plek in de stad: “De Afrikaandermarkt in Zuid. Een levendige markt waar alle werelden samen komen.”