Gids in Rotterdam

Voor fondsen en andere partijen zijn wij een gids in Rotterdam. Wij zijn bekend met de vele initiatieven en projecten in de stad.


We kennen de Rotterdamse praktijk.


De Rotterdamse Ploeg zoekt voor u naar bijpassende initiatieven en projecten. 

De meerwaarde van de Rotterdamse Ploeg is dat we met elkaar intervisie hebben op projecten, contacten uitwisselen en met meerdere adviseurs een organisatie ter zijde kunnen staan. De Rotterdamse Ploeg brengt dus gezichtspunten, gecombineerde expertise en creativiteit in, met een scherp beeld van de Rotterdamse praktijk. 

Wij helpen u door initiatieven die passen bij uw beleid in beeld te brengen, of door een bestaand initiatief te versterken.


Bel 06-2649 7138

of mail - info@derotterdamseploeg.nl - 

voor meer informatie of voor een gratis kennismakingsgesprek.